Affärsplan

 

                         Start ] Beställningsidor ] [ Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] Marknad/Export ] Presentation ] Kvalitetskontroll ] Styrelsearbete ] Utbildning ] Utredningar ] Visitkort ]

 


Att företaget har en affärsidé, som alla i företaget eller åtminstone ledningen kan rabbla snabbt och utan att tänka är nödvändigt. Den största svårigheten brukar vara affärsplanen. Har affärsplanen en gång gjorts och uppnått sitt syfte brukar de flesta stanna där. Affärsplanen för ett bolag i utveckling behöver vara dynamisk och tydligt beskriva företaget och i viss mån dess produkter, dess mål, både internt och externt. Allteftersom företaget utvecklas med tiden och fokus kommer på nya mål behöver planen revideras. Planen behöver dessutom utkomma i flera olika versioner beroende på vilken målgrupp, som skall läsa den. 

En aktuell affärsplan är nödvändig för styrelsen, ledningen, personalen och vid tex nyrekrytering. En extern versionen av planen är nödvändig vid all kontakt med banker, investerare, partners, kunder, leverantörer mfl. Ju mer genomarbetad och målgruppsfokuserad planen är desto större möjligheter har företaget att uppnå sina mål. Detta vare sig det gäller att rekrytera en ny medarbetare eller att hitta ytterligare investerare till den nya utvecklingen eller utvecklingsfasen företaget står inför.

Tiden är knapp för alla och en effektiv presentation på OH eller data/video ökar möjligheterna att snabbt få ut affärsplanens budskap.
Se även länkar

Rätt miljö för produkten?


Ring DeltaMax - för att få hjälp med att bättre beskriva dina planer för företaget och målgruppsfokusera Din affärsplan. Jag hjälper även till med att ta fram presentationsmaterial och presentationen av planen.