Kvalitetskontroll

 

                         Start ] Beställningsidor ] Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] Marknad/Export ] Presentation ] [ Kvalitetskontroll ] Styrelsearbete ] Utbildning ] Utredningar ] Visitkort ]

 


Företagsledningen skall klargöra företagets inriktning och mål samt kvalitetspolicy. Den skall skapa och upprätthålla en företagsmiljö i vilken alla blir involverade i att uppnå företagets mål.

En kvalitetssäkring av Ditt företag, ger inte bara företaget mycket arbete utan det ger även mycket tillbaka. I många fall är det nödvändigt med kvalitetssäkring för att få sälja produkterna på vissa marknader eller för att få kundacceptans. En kvalitetssäkring ger en god överblick över företaget och det ger en förbättrad lönsamhet då felfrekvens och kassation minskar.

Ring DeltaMax - för kvalitetsdiskussioner

Ostandardiserat?


Vill Du följa en Power Point presentation på temat "Företagets framtida kvalitetssystem" (presentationen omfattar 26 bilder)? Klicka på ikonen längst ner till höger i presentationen för att få "full screen mode"  - klicka på bilderna för att växla till nästa - "esc" för att återgå. Sätt på högtalarna!  Klicka här!

Se även länkar